ToxonToxon Morava
NAŠÍM CÍLEM JE ZAJISTIT JINÉ FINANČNÍ I MATERIÁLNÍ ZDROJE PRO KOMPLEXNÍ PÉČI
O ONKOLOGICKY NEMOCNÉ A O TOXIKOMANY V REGIONU SEVERNÍ MORAVY

TOXON Morava, obecně prospěšná společnost


Mise: Podporujeme zdravotnická zařízení a projekty, které se věnují prevenci, diagnostice, léčbě, dispenzarizaci pacientů a vzdělávání laické i odborné veřejnosti.

Název společnosti se odvíjí od původního směřování společnosti, tj. na toxikologii a onkologii (TOXikologie a ONkologie). Tyto obory byly dlouhá desetiletí na okraji zájmu odborné veřejnosti a skutečným „strašákem“ pro laickou veřejnost.
Zdravotnictví prožívá stále velmi rychlý rozvoj a to zejména v oblasti onkologie, ale nelze pominout i významné objevy v oblasti laboratorní diagnostiky a rozvoj technologií v zobrazovacím komplementu (rentgeny), ale i v operačních oborech – miniinvazivní chirurgie. Naše společnost se právě z tohoto důvodu více „otvírá“ i pro další oblasti zdravotnictví.

Obecně prospěšná společnost Toxon Morava si během své krátké činnosti získala svou činností velkou prestiž a dokázala získat v průběhu let 2000 - 2009 velmi významné finanční prostředky, které se rozdělily tak, jak je definováno v cílech společnosti, tj. pro onkologii a toxikologii.

Mezi nejvýznamnější dárce a chtěli bychom jim i touto cestou velmi poděkovat, patří:

 • A. L. INSTRUMENTS s.r.o.
 • AMEDIS, spol. s r.o.
 • AMGEN s.r.o.
 • AOP - Orphan Pharmaceuticals AG
 • Aventis Pharma s.r.o.
 • BAXTER CZECH spol. s r.o.
 • BIOGENIX s.r.o.
 • BIOVENDOR-laboratorní medicína, a.s.
 • Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
 • DADE BEHRING AUSTRIA GmbH
 • DIALAB
 • ELI LILLY ČR, s.r.o.
 • GlaxoSmithkline, s.r.o.
 • Grünenthal Czech s.r.o.
 • IMMUNOTECHa.s.
 • IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
 • Janssen-Cilag s.r.o.
 • MEDIAL spol. s r.o.
 • Mendelova lékárna s.r.o.
 • MERCK spol. s r.o.
 • Müller - medicínská, laborarorní a meřící technika, a.s.
 • Novartis s.r.o.
 • OLYMPUS CS s.r.o.
 • ORION yhtyma Oyj
 • Pfizer s.r.o.
 • PIERRE FABRE MEDICAMENT
 • PLIVA CZ s.r.o.
 • RNDr. Martin Radina
 • Roche s.r.o.
 • Sanofi-Syntelabo s.r.o.
 • Schering s.r.o. - člen koncernu
 • Schering-Plough Central East
 • Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
 • THERMACUT, s.r.o.
 • VIVACOM s.r.o.
 • ZENTIVA CZ s.r.o.

Prostředky, které byly získány od těchto firem se výhradně používají pro budování onkologického centra v Novém Jičíně.

V roce 2003 se podařilo realizovat a dokončit zatím nejvýznamnější projekt v činnosti společnosti: rozšíření Onkologického centra J. G. Mendela v Novém Jičíně o nový pavilón v ceně asi 15 000 000 Kč. Stavbu provádí firma STRIKE, a.s., která v minulosti také úspěšně rekonstruovala Medcentrum. V nových prostorách jsou umístěny 4 nové onkologické ambulance a dále chirurgická ambulance, imunologická a alergologická ambulance.

Celá investiční akce se podařila díky sponzorským darům firem i fyzických osob. Nejvýznamnějším dárcem se stala společnost TRANSGAS, a.s., díky které se podařilo financovat podstatnou část stavby. Dalším významným sponzorem onkologie v Novém Jičíně je Moravskoslezský krajský úřad, který přispěl dotací na vnitřní vybavení denního stacionáře. Díky tomuto daru bylo možné vybavit všechna aplikační místa v denním stacionáři infuzními pumpami a byly zakoupeny rovněž monitory vitálních funkcí.

Naší obecně prospěšné společnosti se daří rovněž podporovat drogovou problematiku. Na konci loňského roku se podařil díky naší aktivitě společný projekt s Gymnáziem v Novém Jičíně, který je zaměřen na prevenci zneužívání drog mezi středoškolskou mládeží. Celý projekt byl financován naší společností s tím, že na něj přispěl dotací Moravskoslezský krajský úřad. Projekt byl zahájen v září 2003.

Číslo účtu 168572854 / 0300

Účet je veden u společnosti ČSOB v Novém Jičíně.